Kapacitet

Vår maskinpark är anpassad för att tillverka allt från stora, tunga stålkonstruktioner till små detaljer i tunnplåt. Vi är vana att hantera stora vikter och vi har genom hela produktionen en lastkapapcitet på upp till 50 ton.

Ett genomtänkt produktionsflöde ger oss samtidigt förutsättningar för ekonomisk produktion av såväl små serier som kompletta systemleveranser.

 

Tabell över kapacitet
Längd: 30 m
Bredd 6,5 m
Höjd: 6 m
Traverskapacitet: 2 x 25 ton