Kvalificerad partner till industrin

RZ KILS VERKSTAD AB erbjuder kvalificerade legotjänster inom stål- och plåtbearbetning. Det har vi gjort i mer än 30 år. Vi är idag en välkänd, etablerad partner till svenska och norska industriföretag inom en rad olika branschområden. Sedan december 2013 är vi en del verkstadskoncernen RZ Gruppen.

Vi finns i Värmland

RZ Kils Verkstad AB är en renodlad legotillverkare. Vårt arbete sker uteslutande från kunders ritningar och specifikationer.

Verksamhet bedrivs från egna industrilokaler i värmländska Kil. Här har vi funnits sedan starten 1981. Lokaliseringen ger oss bekvämt avstånd till kunder i såväl Sverige som Norge. Närheten till Vänern ger oss dessutom förutsättningar för sjötransporter av såväl insatsvaror som slutprodukter. Under 2011 kompletterades de tidigare produktionsfaciliteterna med en ny, modern industrihall i direkt anslutning till de tidigare. 

Vår maskinpark är omfattande. Här finns kraftfulla resurer inom vart och ett av våra teknikområden skärning, bockning, svarvning, svetsning och maskinbearbetning. 

I december 2013 förvärvades verksamheten av verkstadskoncernen RZ Gruppen. Tillsammans med övriga koncernföretag kan vi nu, vid sidan av våra egna resurser, erbjuda specialistkompetens inom ett flertal viktiga teknikområden. 
 

Kunder inom alla områden

Vår bredd har gett oss förutsättningar att möta en stor kundkrets.

Tyngdpunkten ligger inom nordisk industri med ett flertal långsiktiga samarbeten med stora aktörer inom vattenkraft, kärnkraft, olja/gas- och pappersindustrin. Vi vänder oss dock även mot byggnadsindustrin där vi regelbunden levererar såväl serievolymer som exklusiva, finmekaniska produktioner.

Kvalitet och leveransprecision

Kvalitet innebär för oss att kunna leverera bra och fungerande produkter men också att kunna erbjuda en hög kunskapsnivå och servicegrad.

Vi är också mycket noga med att genom god materialtillgång och ett genomtänkt arbetssätt kunna säkerställa snabba och säkra leveranser.
  
 

Samarbete på kundens villkor

Erfarenheten har lärt oss vad våra kunder söker i samarbetet med sin underleverantör. Vi är därför väl medvetna om vikten av att lyssna och finna smidiga lösningar utifrån varje kunds specifika situation. Vi är lätta att kommunicera med och vet att vägen in i ett nytt uppdrag aldrig får vara lång och krokig.

De flesta av våra medarbetare har varit med länge och servicekänslan och förmågan att snabbt sätta sig in i nya situationer finns i ryggen. Det samma gäller vår organisation som är byggd utifrån krav på snabba beslut och flexibilitet.