Referenser

Bredden i vår kunskap ger oss förutsättningar att arbeta med kunder inom en rad olika områden. Kundlistan omfattar ett stort antal industrikunder i såväl Sverige som Norge.

Tyngdpunkten ligger inom sektorer som vattenkraft, kärnkraft, olja/gas- och pappers-/massaindustri där vi kan peka på långsiktiga samarbeten med ett stort antal kunder. Vi vänder oss dock även mot byggnadsindustrin där vi regelbunden – ofta tillsammans med partners – levererar såväl serievolymer som exklusiva, finmekaniska produktioner.

Listan på kunder är lång. Vi nöjer oss här med att ge några få exempel. Söker du ytterligare exempel eller direkta kontaktuppgifter är du alltid välkommen att kontakta säljavdelningen på tel 0554-785 510.

Vattenfall Valmet
Wenmec Turab Spetals verk